Общи условия

   Информацията е предоставена от ДЕА ЕООД за удобство и може да се променя без предизвестие. ДЕА ЕООД може по всяко време да променя настоящите Условия и съдържанието на сайта, като прави промени и обновявания. С настоящото Вие приемате и се съгласявате, че ще спазвате тези Промени и Обновявания, независимо от това дали сте ги прочели или не. ДЕА ЕООД не поема ангажименти или гаранции по отношение пълнотата или точността на информацията. ДЕА ЕООД не поема отговорност за пропуски или грешки в или по отношение на информацията или съдържанието на настоящия сайт. Фирма ДЕА ЕООД е вносител и като такъв си запазва правото да предлага в сайта www.nai-izgodno.bg, продукти, които не са налични към момента, в който е направена поръчка от съответния потребител, но за които се очаква внос. Също така фирма ДЕА ЕООД предлага продукти, които не са налични, а се доставят само по поръчка на клиент, за срок от 7 до 35 работни дни.
    Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от nai-izgodno.bg. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с ДЕА ЕООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта: nai-izgodno.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, nai-izgodno.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
    Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Nai-izgodno.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с предварителното одобрение от страна на Потребителя. Уредите се доставят от куриер, до адрес, посочен като такъв за доставка.
    Обявените цени в сайта, важат само при покупка онлайн от електронния магазин.
    При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на nai-izgodno.bg или на неговият представител, извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на ДЕА ЕООД, посочена в изпратената фактура и, едва след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги.
    С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване nai-izgodno.bg издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове. Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
    Съгласно чл. 50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че стоката е във вида, в който е доставена, а именно:
    -Ако е опакована и опаковката й не е отваряна (транспортната опаковката на самата пратка може да бъде отваряна);
    -Придружена е от  цялата съпътстваща документация - гаранционна карта, касов бон или разписка за пощенски паричен превод  (съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 2006 г.) и фактура по Ваше желание.
    -По нея или по опаковката й няма механични повреди.
         За да върне стоката, клиентът трябва да изпълни следните условия:
    -Да изпрати писмена заявка за желанието си във формата за Рекламации на сайта www.nai-izgodno.bg;
    -Да посочи своя банкова сметка, по която да бъде възстановена заплатената цена на стоката;
    -Да съгласува със служител на Най-изгодно.БГ адреса, на който да бъде върната.
    Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя.
    До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Най-изгодно.БГ, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
    Прегледът на върнатата стока се извършва от служител на Най-изгодно.БГ в присъствието на други двама служители, като се издава протокол. Ако стоката отговаря на всички изисквания, в срок от 7 дни Най-изгодно.БГ превежда по банкова сметка на клиента сума, равна на цената на закупения уред.
    Най-изгодно.БГ запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, ако е нарушено едно или повече условия за връщане на стоката.
    Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко- продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП (Закон за защита на потребителите).
    Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра.
    Предвид използването на Сайта на nai-izgodno.bg, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); в случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, nai-izgodno.bg  има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
    Защита на личните данни.
    Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на nai-izgodno.bg  при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от nai-izgodno.bg  по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от nai-izgodno.bg  за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани в дружеството. Nai-izgodno.bg  изрично уведомява Потребителя,че с цел правилното функциониране на програма Коректен магазин на Pazaruvaj.com (arukereso.hu Kft. Адрес: 1074 Budapest, Rakoczi ut 70-72., Дан. номер: HU13282156, Рег. №: 01-09-727285) след направените тук покупки имейлът на клиента както и имената на закупените стоки ще бъдат предоставени на Pazaruvaj.com. Pazaruvaj (Online Comparison Shopping Kft. (H-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Данъчен номер: 24868291-2-42, Съдебна регистрация: 01-09-186759) е упълномощен администратор на данни във връзка с измерване клиентското удоволетворение в рамките на Програмата Коректен Магазин. След покупка, e-mail адресът на клиента се препраща към Pazaruvaj. Препращането на данните се осъществява с цел изискване на мнения от клиентите и публикуване им. Така препратеният e-mail адрес се администрира от Online Comparison Shopping Kft. като лични данни по наше нареждане, при наличието на съответните договори и условия за опазване сигурността на данните. Така предоставените данни ще послужат за събиране и публикуване на клиентски отзиви. Личните данни получени по този начин се обработват съгласно декларацията за конфиденциалност на Pazaruvaj.com. Е-mail адресът се администрира и записва като лични данни, с цел измерване на клиентско удовлетворение и с конкретни бизнес цели, срещу които може да изпратите възражение на нашите адреси. Вашият е-mail адрес се съхранява от Pazaruvaj (Online Comparison Shopping Kft. H-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) като администратор на данни, с цел проучвания и чрез помощта на въпросници. Nai-izgodno.bg  си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. 
    Администратор на лични данни
    ДЕА ЕООД е администратор на лични данни вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с идентификационен номер № 0049654.”

    С прочитането на тези условия и в последствие използването на електронния магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе, моля не използвайте магазина.